Ordinační hodiny

Ordinační hodiny platné od 1.1.2024:

Ordinační hodiny

Pacienty se závažnými akutními zdravotními problémy ošetříme po celou ordinační dobu i bez předchozího objednání.

Odběry krve a dalších vzorků každý pracovní den mimo středu mezi 7:00-9:00 ráno provádí sestra přímo v ordinaci.