TestGen

Popis programu

Program TestGen je editor testových otázek a generátor náhodných zkušebních testů pro libovolný obor, v němž je potřeba zkoušet něčí znalosti.

TestGen Editor je editor databází testových otázek. Otázky jsou seskupeny do oborů, mohou obsahovat obrázek, mají čtyři možné odpovědi, z nichž jedna nebo více může být označeno jako správné odpovědi. Na otázku je přidělen počet bodů od 1 do 5 a nastavena minimální a maximální obtížnost od 1 do 9. Otázka může být také označena jako nutná (vždy bude v testu) a také jako povinná (musí se na ni správně odpovědět).

TestGen Client je generátor náhodných testů. Na základě definice testu vybere z připravené databáze potřebný počet otázek, zamíchá odpovědi (a,b,c,d) a buď vytiskne test, výsledkovou listinu a správné odpovědi a nebo otevře test k on-line zodpovězení v PC. V případě on-line testu program hlídá časový limit.

Definice testu obsahuje:

 • počet otázek na obor
 • obtížnost testu (v testu se pak objeví otázky, které mají minimální obtížnost menší nebo rovnu požadované a maximální obtížnost vetší nebo rovnu požadované obtížnosti)
 • počet požadovaných otázek na 1 bod, 2 body, 3 body, 4 body a 5 bodů
 • počet možných chyb v celém testu
 • počet možných chyb v jednom oboru
 • minimální počet získaných bodů na obor
 • minimální počet získaných bodů na celý test
 • způsob vyhodnocování při existenci více správných odpovědí na otázku
 • způsob řešení nutných otázek
 • způsob řešení povinných otázek

Generované testy včetně jejich výsledků jsou uchovávány v databázi je možné se k nim vracet. Výsledky vytištěných testů je možné do databáze zapsat - program pak test vyhodnotí.

Z jedné z databáze otázek lze nadefinovat několik testů, lišících se obtížností nebo způsobem vyhodnocení.

Registrační poplatek TestGen Clienta je 2000 Kč. - Neregistrovaná verze generuje pouze on-line testy, netiskne.

Registrační poplatek TestGen Editoru je 2000 Kč. - Neregistrovaná verze neumožňuje práci s obrázky v textu a vůbec nepracuje se šifrovanými testy.

Vývoj aplikace TestGen - popis verzí

Program pořád upravuji, odstraňuji chyby. Dosavadní vývoj je následující:
 • TestGen 3.0.2 (2.1.2005)
  • Oprava chyb při generování testu pouze z jednoho oboru.
  • Úpravy editoru.
 • TestGen 3.0.1 (8.12.2004)
  • Sjednoceno označení verzí.
  • Doplněna nápověda.
 • TestGen Client 2.1.0 (6.5.2004)
  • První zveřejněná verze.
 • TestGen Editor 3.0.0 (6.5.2004)
  • První zveřejněná verze.

Soubory

TestGen (nejnovější verze)
Kompletní balík programu včetně cvičné databáze otázek
TestGen (2.1 MB)

Borland Database Engine (BDE)
Databázová podpora, kterou musíte mít, aby program TestGen fungoval. Na základě mnoha žádostí jsem instalaci rozdělil na BDE a vlastní program, současně jsem celou instalaci rozdělil na menší soubory, které jsou v podstatě "zazipované" instalační diskety. Napřed nainstalujte BDE a potom TestGen.
BDE stáhněte zde

Databáze testových otázek SPČR pro zkoušení potápěčů P*** a instruktorů pro rok 2004
Za velikého přispění Milana Nachtigala (předsedy VK SPČR) 700 otázek ze 7 oborů: Anatomie a fyziologie, Bezpečnostní směrnice, Fyzika, Nehody a nemoci, Plavidlo, Potápěčská výstroj, Výcvikové směrnice a definice destů pro P***, I*, I** a I***.
otázky SPČR (182 kB)

Databáze testových otázek SPČR pro zkoušení potápěčů P*** a instruktorů z roku 2018
Neohodnocené otázky z nových testů SPČR z roku 2018: 650 otázek ze 7 oborů: Anatomie a fyziologie, Bezpečnostní směrnice, Fyzika, Nehody a nemoci, Plavidlo, Potápěčská výstroj, Výcvikové směrnice.
otázky SPČR2018 (87 kB)

Prázdná databáze testových otázek
Pro jednodušší tvorbu vlastních testů.
prázdná databáze (2 kB)