Kurz potápění pro děti od 12 let

Získáte kvalifikaci SPČR "Potápěč Junior SPČR". Tento kvalifikační stupeň je určen pro děti po dosažení věku 12 let, kurs umožňuje potápět se s přístrojem ve volné vodě v doprovodu potápěče s kvalifikací CMAS P** (rodiče nebo jimi pověřené osoby) do malých hloubek a v doprovodu potápěče s kvalifikací CMAS P*** nebo instruktora do hloubek maximálně 20 m. Kurz umožňuje snadné absolvování kurzu Potápěč CMAS P* po dovršení 14 let. Poznámka: Pokud je zájemci o potápění alespoň 14 let, je možno se účastnit kurzu Potápěč CMAS P*.

Obsah kurzu

Kurz probíhá ve obdobně jako kurz CMAS P*, jen je přizpůsoben dětem, kdy zohledňuje jejich fyzickou zdatnost, tepelnou pohodu a rozsah požadovaných vědomostí.

Kurz je probíhá od října do června, není možné ho urychlit.

Podmínky

V kurzu je 2 až 4 účastníků, vstupní podmínky jsou věk minimálně 12 let, souhlas rodičů a zdravotní způsobilost. Účast rodičů při praktických lekcích je nutná z důvodu transportu materiálu.

Co to bude stát

Cena kurzu 7.500 Kč: Zahrnuje 4 teoretické lekce, 15 lekcí v bazénu, 5 ponorů ve volné vodě, učebnici, průkaz s výukovými materiály, půjčení potřebné výstroje (kromě ABC), zkoušku (dva pokusy), potápěčský logbook a neomezené konzultace. Nezahrnuje pojištění, vstup na bazén, plnění vzduchu, stravování, ubytování a dopravu na volnou vodu. To si hradí účastník kurzu sám.
V případě vlastní výstroje je cena kurzu 5.500 Kč: Zahrnuje 4 teoretické lekce, 15 lekcí v bazénu, 5 ponorů ve volné vodě, učebnici, průkaz s výukovými materiály, zkoušku (dva pokusy), potápěčský logbook a neomezené konzultace. Nezahrnuje půjčení kompletní výstroje pro přístrojové potápění, pojištění, vstup na bazén, plnění vzduchu, stravování, ubytování a dopravu na volnou vodu. To si hradí účastník kurzu sám. Výstroj, kterou si musíte obstarat: neoprenový oblek, kompenzátor vztlaku, láhev o objemu 5 až 7 litrů, automatika s dvěma druhými stupni, zátěž a pochopitelně ABC.

Případný třetí pokus o teoretickou zkoušku je motivován poplatkem 1000 Kč. Čtvrtý pokus nebude.

Po úspěšném dokončení kurzu je nutné zaplatit Svazu Českých potápěčů dalších 300 Kč za kvalifikační kartu a nejste-li členem SČP, tak uhradit roční členské příspěvky ve výši 100 Kč.

Jak do kurzu?

Napište nám e-mail, kde hlavně uveďte svoje kontaktní údaje a svoje dosavadní zkušenosti. Poté dostanete od nás e-mail, kde se dozvíte informace o plánovaném termínu.

Kontakt na instruktora

  Zdeněk Šraier
CMAS I**, Nitrox #154
Tel. domu: 222 743 729
Tel. práce: 222 842 443
Email:

Platnost kvalifikace instruktora lze ověřit na adrese:

  Svaz českých potápěčů
Na Strži 9
140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Michael Demartini (sekretář)
Telefon: 241 445 803
E-mail: diver@svazpotapecu.cz
Otevírací doba: Úterý a čtvrtek 8-12, 14-17