Zvýšení kvalifikace - kurz CMAS P***

Získáte kvalifikaci P***, tedy nejvyšší potápěčskou kvalifikaci CMAS, v jiných systémech označovanou divemaster. Je to plně vycvičený vedoucí potápěč a průvodce. Budete moci doprovázet držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem při potápění ve volné vodě do hloubky maximálně 12 m, P* do hloubek přes 20 m, vykonávat funkci vedoucího potápěče, pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku a účastnit se vybraných specializačních kurzů. V rámci kurzu získáte, nemáte-li již, kvalifikaci Nitrox Diver. Kvalifikace P*** je nutná pro každého, kdo chce být považován za velice zkušeného potápěče a je to nutný předpoklad pro školení a získání instruktorské kvalifikace. Musí tedy ke zkušenostem z potápění a hlubší teorii přidat třeba zacházení s kompresorem nebo s plavidlem při potápění. Na potápěčských základnách a jejich akcích může fungovat jako divemaster nebo pomocník instruktora.

Obsah kurzu

Kurz předpokládá velké množství samostudia, vlastní semináře a zkoušky proběhnou v průběhu dvou víkendů, nejlépe po sobě jdoucích.

Samostudium - dostanete seznam doporučené literatury

Semináře a teoretické zkoušky - podle počtu účastníků a dohody ve vhodných prostorách

Kurz Nitrox - podle počtu účastníků a dohody ve vhodných prostorách

Volná voda - podle dohody a aktuální kvality vody poblíž Prahy (Slapy nebo nějaké lomy) sobotu a neděli (2 výjezdy)

Podmínky

Datum zahájení kurzu je rámcové, konkrétní přesný datum a hodinu dohodneme s konkrétními zájemci. Pokud o kurzu uvažujete, přihlašte se s předstihem, nenechávejte to na poslední chvíli, kdy už třeba jsou dohodnuté termíny !

V kurzu je 2 až 6 účastníků, minimální věk je 18 let, maximální věk není omezen, podmínkou je členství v SČP, lékařské potvrzení od praktického, interního nebo sportovního lékaře, ze účastník je schopen potápění. Vstupní podmínkou je kvalifikace CMAS P** nebo PADI Divemaster a prokázání potápěčské praxe.

Podmínkou získání kvalifikace CMAS P*** je členství v SČP nebo SPMS, platná lékařská prohlídka ne starší 3 měsíců, splnění všech požadavků popsaných v obsahu kurzu, zodpovězení otázek v testu s maximálně 2 chybami v každém oboru a alespoň dostatečné zodpovězení instruktorových otázek při ústním pohovoru.

Kurz bude organizován tak, že dohodneme dva po sobě jdoucí víkendy, během kterých vše proběhne. Praktická zkouška je koncipována zároveň jako zátěžový test, proto nejde jednotlivé discipliny rozdělovat.

U většiny praktických disciplín lze cvik zkusit opakovaně (3 pokusy všude tam, kde to má smysl). Netýka se to například plavání 1 km či vázání uzlů pod vodou.

Kurz předpokládá velkou míru předchozích zkušeností a samostudium. Účastník obdrží seznam doporučené literatury, něco můžeme i půjčit (a něco i v digitálni formě, na CD).

Co to bude stát

Cena kurzu je 4.800 Kč, kdo již má Nitrox, platí jen 3.800 Kč

Zahrnuje pracovní seminář na vybraná témata, neomezené konzultace, teoretické a praktické zkoušky a mezinárodní plastové kvalifikační karty.

Nezahrnuje půjčení výstroje, pojištění, stravování, ubytování a dopravu na volnou vodu. To si hradí účastník kurzu sám.

Po úspěšném dokončení kurzu je nutné zaplatit Svazu Českých potápěčů dalších 700 Kč za mezinárodní kvalifikační kartu P***, 1000 Kč za mezinárodní plastovou kartu Nitrox diver a nejste-li členem SČP, tak uhradit roční členské příspěvky ve výši 250 Kč.

Tato cena platí při účasti minimálně 2 účastníků v kurzu. Lze domluvit i individuální kurz, ten ale bude dražší.

Jak do kurzu?

Napište nám e-mail, kde hlavně uveďte svoje kontaktní údaje a svoje dosavadní zkušenosti. Poté dostanete od nás e-mail, kde se dozvíte informace o plánovaném termínu.

Kontakt na instruktora

  Zdeněk Šraier
CMAS I** #154
Tel. domu: 222 743 729
Tel. práce: 222 842 443
Email:

Platnost kvalifikace instruktora lze ověřit na adrese:

  Svaz českých potápěčů
Na Strži 9
140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Michael Demartini (sekretář)
Telefon: 241 445 803
E-mail: diver@svazpotapecu.cz
Otevírací doba: Úterý a čtvrtek 8-12, 14-17