Doporučená literatura pro kurz CMAS P***

  • Bezpečnostní směrnice SPČR - text
  • Výcvikové směrnice SPČR - text
  • František Piškula, Michal Piškula, Jiří Štětina - Sportovní potápění - recenze
  • MUDr. Evžen Hrnčíř CSc., MUDr. Otakar Černoch - Zdravotnická problematika potápění
  • Jan Jahns - Schémata dýchacích přístrojů
  • Testové otázky SPČR - recenze - software
  • Dekompresní tabulky a postupy - recenze
  • Jan Jahns - Vedení malého plavidla na moři - recenze
  • Uzly používané v potápěčské praxi - text