Zvýšení kvalifikace - kurz CMAS P**

Získáte kvalifikaci P**, tj. plně vycvičený samostatný potápěč. V plné rozsahu se budete moci potápět s P** a více, budete moci doprovázet P* do 20 m nebo Juniory do malých hloubek. Můžete vykonávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího a účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Obsah kurzu

Teorie - podle počtu účastníků a dohody ve vhodných prostorách 3 lekce po přibližně 4 hodinách.

Bazén - 2 lekce po hodině a půl s dýchacím přístrojem. Bazény jsou ve čtvrtek večer od 19:00 do 20:30 na Výstavišti.

Volná voda - podle dohody a aktuální kvality vody Slapy nebo nějaké lomy poblíž Prahy 2 ponory (1-2 výjezdy)

Podmínky

V kurzu je 2 až 6 účastníků, minimální věk je 15 let, maximální věk není omezen, podmínkou je členství v SČP, lékařské potvrzení od praktického, interního nebo sportovního lékaře, ze účastník je schopen potápění. Pro osoby mladší 18-ti let je nutný souhlas zákonného zástupce.

Délka trvání normálního kurzu je přibližně 1 měsíc, pokud jde všechno, jak má. Je možné (v ideálním případě) udělat zrychlený kurz za 1 týden. Kurz je organizován tak, že bazény i teorie jsou po dohodě vždy jen v jednom termínu.

Vstupní podmínky jsou věk minimálně 15 let, alespoň 40 zapsaných ponorů, kvalifikace CMAS P*, PADI AOWD. Součástí vstupních podmínek kurzu je uplavání všech disciplin z klubového šestiboje. Není to nic těžkého, potápěči těsně po kurzu P* to zvládnou.

Podmínkou získání kvalifikace je účast na alespoň 2 teoretických lekcích, všech lekcích v bazénu, splnění všech úkolů všech ponorů na volné vodě, správné vyřešení dekompresních příkladů, správné zodpovězení alespoň 80% otázek testu a alespoň dostatečné zodpovězení instruktorových otázek při ústním pohovoru.

Co to bude stát

Cena kurzu je 3.800 Kč

Zahrnuje 3 teoretické lekce, 2 lekcí v bazénu, 2 ponory ve volné vodě, výukové materiály, neomezené konzultace a zkoušku (dva pokusy).

Nezahrnuje půjčení výstroje, vstup na bazén, pojištění, stravování, ubytování a dopravu na volnou vodu. To si hradí účastník kurzu sám.

Případný třetí pokus o teoretickou zkoušku je motivován poplatkem 1000 Kč. Čtvrtý pokus nebude.

Po úspěšném dokončení kurzu je nutné zaplatit Svazu Českých potápěčů dalších 700 Kč za mezinárodní kvalifikační kartu P** a nejste-li členem SČP, tak uhradit roční členské příspěvky ve výši 250 Kč.

Tato cena platí při účasti minimálně 2 účastníků v kurzu. Lze domluvit i individuální kurz, ten ale bude dražší.

Jak do kurzu?

Napište nám e-mail, kde hlavně uveďte svoje kontaktní údaje a svoje dosavadní zkušenosti. Poté dostanete od nás e-mail, kde se dozvíte informace o plánovaném termínu.

Kontakt na instruktora

  Zdeněk Šraier
CMAS I** #154
Tel. domu: 222 743 729
Tel. práce: 222 842 443
Email:

Platnost kvalifikace instruktora lze ověřit na adrese:

  Svaz českých potápěčů
Na Strži 9
140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Michael Demartini (sekretář)
Telefon: 241 445 803
E-mail: diver@svazpotapecu.cz
Otevírací doba: Úterý a čtvrtek 8-12, 14-17