Obsah kurzu CMAS P**

Výtah z výcvikových směrnic SPČR - 3.5 Potápěč CMAS P**.

Charakteristika:

Plně vycvičený potápěč.

Oprávnění:

 1. Potápět se ve volné vodě s držiteli nejméně stejné kvalifikace (Potápěč CMAS P**).
 2. Potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikace Potápěč CMAS P* do hloubky maximálně 20 m.
 3. Jako zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba se potápět ve volné vodě s držitelem kvalifikace Potápěč Junior SPČR do malých hloubek.
 4. Vykonávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího.
 5. Účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky:

 1. Minimální věk 15 let.
 2. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P* nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR.

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti: Uchazeč musí mít vědomosti v plném rozsahu stupně CMAS P* doplněné o hlubší znalosti
 • potápěčské fyziky, anatomie a fyziologie,
 • příčin, projevů a následků nemocí a úrazů spojených s potápěním a jejich prevence,
 • používané potápěčské výstroje a principů její konstrukce,
 • správného plánování ponorů včetně volby místa, plánu spotřeby vzduchu, plánu dekompresního postupu a řešení případné krizové situace,
 • zásad orientace při potápění,
 • zásad nočního potápění,
 • zásad záchrany tonoucích a způsobů resuscitace,
 • zásad poskytování kyslíku v rámci první pomoci.
Dovednosti: Kromě dovedností vyžadovaných pro kvalifikační stupeň CMAS P* musí být uchazeč schopen
 • správně používat potápěčskou výstroj za různých podmínek,
 • vyřešit vzniklou krizovou situaci a zachránit sebe i partnera,
 • používat potápěčský počítač,
 • používat dekompresní tabulky v plném rozsahu,
 • provést stupňovitou dekompresi,
 • používat dekompresní bójku,
 • používat kompas k orientaci pod vodou,
 • uskutečnit noční ponor.
Povinné úkony. Uchazeč musí správně provést:
 1. Skok do vody s maskou a dýchací trubicí v ruce, jejich nasazení a vylití pod vodou.
 2. Uplavání vzdálenosti 800 m se základní výstrojí na hladině s následujícím zanořením do hloubky 3 - 5 m a uplaváním vzdálenosti 10 m v této hloubce.
 3. Uplavání vzdálenosti 600 m na hladině v kompletní výstroji, z toho 500 m při dýchání pomocí dýchací trubice a 100 m v poloze naznak bez použití dýchací trubice nebo plicní automatiky.
 4. Sejmutí, nasazení a vylití masky ve střední hloubce, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky ve střední hloubce, dýchání z plicní automatiky bez masky ve střední hloubce po dobu 1 minuty.
 5. Po výdechu a signálu o nedostatku vzduchu ve střední hloubce uplavat 2 - 5 m k partnerovi a za střídání jedné plicní automatiky předvést řízený výstup.
 6. Vynést partnera ze střední hloubky pomocí kompenzátoru vztlaku a táhnout jej po hladině na vzdálenost 25 m.
 7. Předvést použití dekompresní bójky ve volné vodě.
 8. Absolvovat noční ponor.
 9. Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 30 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření plavat k tomuto cíli.
 10. Uvázat dračí smyčku, lodní smyčku, plochou spojku (ambulanční uzel), škotovou spojku, osmičkové poutko a předvést použití karabin.
 11. Předvedení resuscitace.
 12. Kompletní naplánování opakovaného ponoru včetně spotřeby vzduchu, dekompresních zastávek a plánu řešení krizové situace.

Povinné úkony pod vodou (s výjimkou bodu 9.) musí uchazeč absolvovat v doprovodu instruktora s kvalifikací nejméně CMAS I**.

Do udělení kvalifikace CMAS P** musí uchazeč uskutečnit nejméně 20 ponorů ve volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 10 do středních hloubek.

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P** uděluje instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I**.

Osnova vlastního kurzu

Tučně zvýrazněné části je nutné opakovat do uspokojivého zvládnutí.
Části označené [: takto :] opakují oba potápěči ve dvojici.

Teoretická lekce P** 1 (Systém výcviku, fyzika, technika)
 • Organizační záležitosti
 • Systém kvalifikací CMAS
 • Klub - SČP - SPČR - CMAS
 • Základní pravidla, BS a VS
 • Základní potápěčské signály
 • Tlak atmosférický, hydrostatický, celkový, přetlak, podtlak
 • Archimédův zákon
 • Stavová rovnice v plném tvaru
 • Normovaná spotřeba vzduchu
 • Plánování spotřeby vzduchu
 • Parciální tlak, Daltonův zákon
 • Optika
 • Akustika
 • Automatiky - principy, konstrukce, udržba
 • Kompenzátory vztlaku - konstrukce
 • Láhve - údržba, montáže
 • Suchý oblek - konstrukce, údržba
 • Dekomprensí bójka - vypouštění
 • Uzly, signalizace lanem
Teoretická lekce P** 2 (Fyziologie, nemoci, nehody)
 • Krevní oběh, dýchací cesty
 • Dýchání a hydrostatický tlak, rozpouštění plynů, otrava plyny
 • Působení tlaku na organismus, barotraumata
 • Obecné nehody
 • Technické nehody
 • Nebezpečná flóra a fauna
 • První pomoc
 • První pomoc při freedivingu
 • KPR - andula
 • Volba místa potápění
 • Navigace na otevřené vodě - polygon
 • Použití svítilen a noční potápění
 • Signalizace světlem
 • Ponory v uzavřeném prostředí (led, vraky) - základy
 • Základy použití vodící šňůry
 • Krizový plán
Teoretická lekce P** 3 (Hloubkové ponory, dekomprese)
 • Důvody, management
 • Limity - hloubkové opojení, technika
 • Sycení a vysycování dusíku
 • Vznik DCS
 • Druhy DCS
 • Prevence vzniku DCS
 • První pomoc a principy léčby (kyslík, komora)
 • Jednoduchých (dekompresní) ponory
 • Opakovací skupiny, desaturace, létání
 • Opakované (dekompresní) ponory
 • Dekompresní počítače
 • Plánování na PC, Palmu
 • Možnosti použití směsí
Praktická lekce P** 1 (ABC)
 • Klubový šestiboj - vstupní podmínka
 • Uplavání 800 m na hladině s následujícím zanořením do 3 - 5 m a uplaváním 10 m
Praktická lekce P** 2 (Přístroj)
 • Dobré vyvážení a trim
 • Sdílení PA při plavání
 • Žabí kop
 • Otáčení (helikoptéra)
 • Couvání
 • Záchrana tonoucího, tažení po hladině a vytažení
Ponor na volné vodě P** 1 (Volná voda 1)
 • Sejmutí, nasazení a vylití masky ve střední hloubce
 • Otočení na místě podle všech tří os
 • Sdílení při plavání podél šikmé vodící šňůry
 • Uplavání vzdálenosti 600 m na hladině v kompletní výstroji, z toho 500 m při dýchání pomocí šnorchlu a 100 m v poloze naznak bez použití šnorchlu nebo PA
 • [: Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 30 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření plavat k tomuto cíli (dvojice, bójka) :]
Ponor na volné vodě P** 2 (Volná voda 2)
 • Zanoření do 15-20 metrů, vzdálení dvojice na 3-5 metrů
 • Výdech, signál o nedostatku vzduchu, plavání k partnerovi
 • Za střídavého dýchání z jedné PA předvést řízený výstup včetně vykonání bezpečnostní zastávky 3 minuty ve 3 metrech (bez lana)
 • [: Vynést partnera ze střední hloubky pomocí kompenzátoru vztlaku a táhnout jej po hladině na vzdálenost 25 m :]
 • [: Natáhnout, vyvázat a svinout 50 m vodící šňůry :]
 • [: Dekompresní bójka, vypouštění s krátkou šňůrou u hladiny :]
 • [: Dekompresní bójka, vypouštění s bubínkem z hloubky :]